Czy taśma modularna to podstawowy transport wewnętrzny?

Ten od dawna stosowny w przemyśle sposób transportu wewnętrznego, znajduje zastosowanie głównie w trakcie procesów produkcyjnych, przenosząc komponenty, czy gotowe wyroby przez wszystkie stanowiska produkcyjne i kolejne procesy, którym poddany jest dany produkt. Począwszy od jego zarania do gotowego wyrobu, odpowiednio oznaczonego, poprzez kontrolę jakości wyrobu gotowego , jego opakowanie, oznaczenie i zmagazynowanie.   

Przyszłość transportu wewnętrznego w procesie produkcji 

taśmy modularne

Transportowanie wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem rozwiązania transportu w oparciu o taśmy modularne, które dzięki swojej uniwersalności użytkowej polegającej na łatwości jego  montażu na dowolnej przestrzeni, przemieszczaniu komponentów produkcji w zadanym, dowolnym kierunku z wymaganą szybkością, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania reżimu produkcyjnego zarówno w wymaganym czasie oraz w zakresie braku niekorzystnego wpływu transportu na wyrób w trakcie jego przemieszczania od zainicjowania produktu pierwszymi czynnościami do gotowego wyrobu a także później w trakcie składowania i spedycji oraz transportu gotowego wyrobu, czyni z niego pożądany i chętnie wykorzystywany przez inżynierów sposób zapewniający ciągłość łańcuchów dostaw oraz produkcji już na etapie projektowania, wdrażania technologii produkcji w fabrykach wielu branż i obszarów technologicznych na całym świecie. Nie bez znaczenia są również walory serwisowe tego rozwiązania, minimalne prawie nie występujące zużycie elementów składowych a także łatwość wymiany w razie potrzeby poszczególnych modułów taśmy są wartością dodaną przy zastosowaniu tego rozwiązania, przy jednoczesnym minimalnym magazynie części zamiennych z uwagi na ich uniwersalność zastosowań  części zamiennych w przypadku konieczności wymiany któregoś  modułu.

Reasumując, można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na taśmy modularne w transporcie wewnętrznym w najbliższym czasie. Zwłaszcza, że mają one zastosowanie bez względu na środowisko w jakim pracują np. toksyczność, sąsiedztwo materiałów żrących czy łatwopalnych. Dostępność technologiczna nowoczesnych, co raz to innych materiałów kompozytowych z których potencjalnie zrobiony może być moduł taśmy, oraz dowolność kształtów taśm modularnych czynią niewątpliwie z tego rozwiązania transport  przyszłość w procesach produkcji i łańcuchów dostaw.