Dokładne badania prenatalne – czym się charakteryzują?

 

Mianem badań prenatalnych określa się wszelkie badania przesiewowe wykonywane podczas trwania ciąży. Można zaliczyć do nich między innymi takie badania, jak chociażby USG genetyczne, test PAPP-A, test NIFTY oraz badania diagnostyczne – na przykład amniopunkcję oraz biopsję kosmówki.

Dokładne badania prenatalne na terenie Poznania – dlaczego i kiedy warto je wykonać?

dokładne badania prenatalne w PoznaniuBadania prenatalne należą do badań, które są wysoko specjalistyczne. Wykonuje się je na specjalne zlecenie lekarza prowadzącego ciąże (ginekologa), celem wykluczenia bądź potwierdzenia patologicznych zmian w obrębie płodu. Jest to diagnostyka, która pozwala na bardzo wczesne wykrycie wszelkich niepokojących zmian płodu oraz dziecka – między innymi wykryć choroby genetyczne i inne zaburzenia. Obecnie dokładne badania prenatalne w Poznaniu wykonują placówki, które dysponują zarówno odpowiednim i specjalistycznym sprzętem, jak również w ich kadrze pracują specjaliści posiadający doświadczenie w wykonywaniu takich badań oraz sposobie ich analizy. Dokładne badania prenatalne wykonywane podczas ciąży na płodzie pozwalają wdrążyć odpowiedni sposób leczenia (wiele działań leczniczych oddziałujących na płód wykonuje się już w czasie ciąży) bądź w celu odpowiedniego przygotowania się do przyjścia dziecka na świat i odpowiedniej wtedy interwencji, na przykład operacji wrodzonych chorób serca dziecka.

Badania prenatalne może wykonać każda kobieta w ciąży – zazwyczaj jednak nie wykonuje się ich bez konieczności, to jest bez przypuszczenia, że płód może rozwijać się w sposób patologiczny bądź mogą zaistnieć przesłanki do zaburzonego jego rozwoju i wystąpienia chorób genetycznych. Badania prenatalne szczególnie zaleca się kobietom, które skończyły 35 lat oraz tym, w których rodzinach występują przypadki chorób genetycznych i wad rozwojowych.