Efektywne zmiany w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych

Wrocławska sieć kanalizacyjna powstała w pierwszej połowę XX wieku i liczy ponad 1400km instalacji. Z racji uwarunkowań topograficznych w obrębie wrocławskiej sieci kanalizacyjnej powstało 40 przepompowni ścieków oraz jedna przepompownia wód opadowych, filtrująca zasoby wód zużytych z terenu całego miasta. 

Znaczenie analizy audytowej w modernizowaniu sieci

kanalizacja wrocławW ramach intensywnej analizy audytowej mającej na celu zwiększenie poziomu efektywności działania sieci instalacyjnych w oparciu o OZE Wrocław realizuje strategię monitoringu działania sieci kanalizacyjnej. Ma on na celu dostarczenie informacji w zakresie obiektów pracujących w obrębie miasta takich jak ujęcia wody, hydrofornie oraz cieki wodne, ponadto uwzględnia również analizę strategiczną działania przepompowni ścieków. Jako, że sieci kanalizacyjne na terenie naszego kraju odznaczają się dość dużym stopniem zużycia niezbędne jest przeprowadzenie obiektywnej analizy strategicznej, mającej na celu wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które w bezpośredni sposób mogłyby się przyczynić do wzrostu efektywności działania sieci kanalizacyjnych nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również całej Polski. Sukcesywny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem trzech głównych obszarów działań zakłada, że wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest odpowiedzią na stopniowe zapotrzebowanie wdrażania nowych rozwiązań w zakresie kanalizacja Wrocław, których celem jest stworzenie samowystarczalnych systemów sieci instalacyjnych.

Nowoczesne rozwiązania montażowe poszczególnych elementów sieci instalacyjnej z zastosowaniem takich metod jak przewierty sterowane sprawiają, że realizacja prac ziemnych podlega szeregowi efektywnych zmian, dzięki którym zwiększa się zakres możliwości projektowania sieci.