Internetowy księgowy

Spoglądając na kwestie prowadzenie działalności gospodarczej dziesięć lat temu, a dzisiaj możemy zauważyć wiele zalet dostępu do nowoczesnych technologii obecnych na rynku i będących dostępnymi dla przeciętnego zjadacza chleba. Poprzez zjadacza, mam na myśli dzisiejszego przedsiębiorcę, który posiadając działalność jednoosobową, musi stawiać czoła wszelkim przeciwnościom, jakie niesie mu funkcjonowanie w świecie i systemie biurokracji oraz wymogów.

Księgowość online – dobre rozwiązanie?

księgowość onlineOczekiwania stawiane przez wszystkie urzędy sprawujące władzę absolutną nad typowym przedsiębiorcą, są coraz wyższe, a czas dostarczenia coraz krótszy. Prowadząc firmę, co miesiąc jesteśmy skazani na żmudne i precyzyjne zdawanie relacji przed skarbówką, ZUS-em, KRUS-em, funduszem medycznym, socjalnym oraz emerytalnym. Zajmując się samymi tymi sprawami, nie starcza czasu na prawdziwą, dochodową pracę, z której można by żyć na poziomie jakim się sobie ustaliło jako cel. Kwestie rozliczeń, ewidencji i sprawozdań mogą na całe szczęście być scedowane na osobną firmę. Coraz bardziej powszechna dzisiaj pomocna księgowość online wychodzi na wprost oczekiwaniom małych przedsiębiorstw, oferując usługi pomocy i prowadzenia elementów wspomnianych powyżej. Takie wirtualne biuro księgowe wyposażone w program finansowo księgowy będzie czuwać pieczę nad prawidłowym i terminowym obrotem dokumentów, zarówno sprzedażowych, jak i rozliczeniowych. Niektóre z takich biur wyposażone są dodatkowo w program magazynowy, który połączony po odpowiednich protokołach internetowych z naszym systemem sprzedażowym, będą nadzorować obrót towarów na fizycznym lub wirtualnym magazynie.

Jako przedsiębiorca, zawierając taką umowę z wirtualnym księgowym, nie jesteśmy dodatkowo skazani na konieczność wyposażenia firmy w program księgowy spełniający wszystkie wymagania stawiane przez urzędy. Prowadząc działalność kilkanaście lub kilka lat temu nie mieliśmy dostępu do takich rozwiązań, toteż wszystkie wspomniane czynności i kroki trzeba było załatwiać we własnym zakresie.