Jak zostać profesjonalnym detektywem?

Każdy z nas na pewno dobrze zna historie słynnych fikcyjnych detektywów, takich jak Sherlock Holmes, panna Marple czy Hercules Poirot. Dzięki nim ludzie są bardzo zainteresowani tą pracą, jednak nie dla każdego jest ona odpowiednia.

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

profesjonalne usługi detektywistyczneW przeciwieństwie do wiedzy znanej z fikcyjnych historii, nie wystarczy mieć dobrego oka do szczegółów, szerokiej wiedzy o świecie i zdolności do łączenia faktów, żeby zostać detektywem. Obecnie ten zawód jest uregulowany prawem przez ustawę o usługach detektywistycznych. Istnieją też ścisłe wytyczne co do tego, kto może zostać detektywem. W Polsce do wykonywania zawodu detektywa konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończenie 21 lat, posiadanie średniego wykształcenia i pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto kandydat na detektywa nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem, nie może się wobec niego toczyć postępowanie karne. Nie może też być osobą zwolnioną dyscyplinarnie np. z Policji, wojska, Straży Granicznej ani innych urzędów administracyjnych. Konieczne jest też orzeczenie lekarskie, potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania tego zawodu. Osoba pragnąca wykonywać ten zawód musi zdobyć stosowną licencję i okazywać ją w razie potrzeby – jest ona konieczna, aby móc świadczyć profesjonalne usługi detektywistyczne. W tym zawodzie przydają się też najróżniejsze umiejętności, a także takie cechy charakteru jak cierpliwość, opanowanie, zdolność do obserwacji i wyciągania wniosków oraz łączenia faktów. Oznacza to, że nie każdy nadaje się do tej pracy, zresztą rzadko jest ona tak fascynująca i pełna zwrotów akcji, jak to pokazują seriale i filmy.

Bardzo często może okazać się zwyczajnie mozolna i nudna, ponieważ w znacznej mierze polega na prowadzeniu obserwacji, zbieraniu strzępków informacji, oglądaniu licznych dokumentów i tak dalej. Nie każdy się do tego nadaje.