Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to działanie zgodne z wyznaczonymi ramami prawnymi. Polega na zagwarantowaniu przedsiębiorcom możliwości wyboru najkorzystniejszego rozwiązania prawnego, które pozwoliłoby na legalne uniknięcie nadmiernego opodatkowania i maksymalizację zysku. W związku z coraz częstszym powstawaniem firm międzynarodowych, integracją i przejęciem przedsiębiorstw współcześnie kontrowersyjnym zagadnieniem stała się międzynarodowa optymalizacja podatkowa. W celu objaśnienia tego zjawiska powstała nawet książka „Międzynarodowa optymalizacja podatkowa” autorstwa Rafała Aleksandra Nawrota.

Legalne uniknięcie podatków

Międzynarodowa optymamiędzynarodowa optymalizacja podatkowalizacja podatkowa wiąże się ze zgodnym z prawem wyborem najkorzystniejszego ustawodawstwa, najbardziej liberalnego i pozwalającego uniknąć dodatkowych kosztów. Niedawnym zjawiskiem jest rejestracja przedsiębiorstw w innych krajach (np. nowe spółki na Cyprze lub innych krajach stosujących niskie stawki podatkowe). Przedsiębiorstwa przenoszą część aktywów na zagraniczne oddziały lub filie. Czerpią z tego korzyść w postaci zmniejszenia stawki opodatkowania w kraju, w którym operuje spółka macierzysta.

Działanie to jest zgodne nie tylko z krajowymi przepisami, lecz także z międzynarodowymi. Wynika głównie z faktu funkcjonowania wspólnego rynku na obszarze Unii Europejskiej i w związku z realizacją przez tą organizację swobody przedsiębiorczości. Swoboda ta polega na legalnej możliwości tworzenia filii i oddziałów w innym państwie członkowskim niż to, w którym spółka została zarejestrowana. Dzięki temu możemy rozbudować działalność na inne kraje unijne bez spełniania tam zbytnich formalności oraz, jeśli taki mamy zamiar, przenieść siedzibę spółki do innego państwa członkowskiego. Wszystkie te działania są dozwolone.