Nieuczciwe praktyki windykatora i skuteczna windykacja

Należy zadać pytanie co powinniśmy zrobić, gdy nasz windykator działa w sposób nielegalny. Jak owa windykacja wygląda? Faktem jednak jest, iż zdecydowana większość poszczególnych firm windykacyjnych przestrzega dostępnego kodeksu etycznego.

Jak wygląda skuteczna windykacja?

skuteczna windykacjaPoza tym stereotypowy, a jednocześnie barczysty windykator o dość nieprzyjemnej fizjonomii, a co za tym idzie łamiący owe prawo oraz nachodzący dostępnego dłużnika po określonych nocach. W niektórych sytuacjach powinniśmy upinać się o zwrot kosztów windykacji. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaka jest tak naprawdę bardzo skuteczna windykacja? Ukazuje się, że mamy coraz częściej do czynienia z aspektem obciążenia dłużnika kosztami windykacji. W związku z czym staje się odstępstwem od owej normy. Faktem jest, że w legalnych firmach windykacyjnych osoby tam pracujące nie mogą sobie pozwolić na nie przestrzegania prawa wynikającego z owej branży. Musimy jednak mieć świadomość, iż w ówczesnych czasach możemy trafić na nieprofesjonalną firmę. Skutkuje to tym, że w chwili łamania obowiązującego prawa powinniśmy zawiadomić policję bądź w sposób r prokuraturę o okoliczności popełnienia owego przestępstwa. Niekiedy zdaża się, że mamy styczność z niebywale agresywnym windykatorem. Skutkuje to tym, że mamy pełne prawo do złożenia na niego skargi w placówce firmy windykacyjnej. Powinniśmy również pamiętać, iż w pełni mamy prawo do zażądania zaprzestania owych nieuczciwych praktyk, które stosuje nasz windykator. Co jednak, gdy nasz zabiegi w żaden sposób nie pomogą? Należy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji możemy zastosować odpowiednią skargę do najbliższego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Musimy jednak pamiętać, że koszty windykacji ponosi dłużnik. Poza tym ostatecznie mamy również prawo odmówić określonej negocjacji z poszczególną firmą – jednak musimy nakreślić, że nie powinniśmy korzystać z takiego zabiegu.