Przedmiot ubezpieczenia OC gospodarstw rolnych

Każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne zarówno specjalizujące się w hodowli zwierząt jak i różnego rodzaju produkcji jest obowiązana do przystąpienia do ubezpieczenia OC rolnika, które jest bezpośrednio związane z wykonywaną przez daną osobę działalnością zawodową. W ramach polisy gospodarstwa przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące w jego skład, maszyny i sprzęt rolniczy a także osoby zatrudnione.

Należne odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

wypadki w gospodarstwieTak jak w ramach ubezpieczenia OC rolnika przedmiotem polisy jest także ubezpieczenie osób zatrudnionych w gospodarstwie, to należy zwrócić uwagę na fakt, że nie dotyczy ona zdrowia i życia samego rolnika, dlatego przy negocjowaniu warunków ubezpieczenia gospodarstwa, warto zapytać agenta o dodatkową polisę NNW, która umożliwi nam wypłatę świadczenia z tytułu sytuacji takich jak wypadki w gospodarstwie, pobyt w szpitalu, omdlenia itp. Podstawą do zawarcia takiego ubezpieczenia jest ankieta dotycząca stanu zdrowia. Wypłata odszkodowania za wypadki w gospodarstwie jest również możliwa w przypadku pożaru, przepięcia w sieci elektoenergetycznej, kradzieży, włamania czy zniszczeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne. Sytuacją, w której wypłata świadczenia za poniesioną w gospodarstwie szkodę osobową będzie także odszkodowanie związane z pracą osób zatrudnionych, w razie wypadków mających miejsce np. w trakcie pracy maszyn rolniczych. Pracownik może ubiegać się o otrzymanie wypłaty z polisy OC za złamanie kończyny oraz inne urazy powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Zgłoszenia szkody osobowej bądź majątkowej możemy dokonać osobiście w oddziale firmy ubezpieczeniowej, za pośrednictwem swojego agenta lub telefonicznie albo z poziomu platformy internetowej wypełniając odpowiednie dokumenty. W pierwszym przypadku niezbędne będzie załączenie do wniosku kserokopii zwolnienia lekarskiego oraz dokumentacji medycznej, natomiast w drugim konieczne może okazać się dodatkowe wezwanie rzeczoznawcy, który oszacuje poziom szkody oraz poparcie dokumentacją zdjęciową.