Rodzaje szamb wielokomorowych

Na działkach, które nie zostały podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, powinna znaleźć się przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szambo. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie jest od lat powszechnie stosowane. Pamiętać jednak trzeba o tym, że w przypadku dużej ilości odprowadzanych ścieków, musi ono być odpowiedniej wielkości, a w razie potrzeby posiadać wiele komór. Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje zbiorników, które mogą sprawdzić się w takim przypadku.

Szamba okrągłe i na rzucie prostokątnym

dwukomorowe szamba betonoweZwiększona ilość ścieków pojawia się w przypadku kiedy na działce znajduje się duże gospodarstwo domowe lub kilka budynków. Muszą one zostać odprowadzone za pomocą kanalizacji lub, jeśli nie istnieje do niej podpięcie; zmagazynowane i wywiezione do oczyszczalni. W tym celu dobrze sprawdzają się dwukomorowe szamba betonowe. Mogą one należeć do jednego z dwóch rodzajów konstrukcji. Pierwsze to okrągłe lub owalne, które są dzielone komorami wewnątrz. Bardzo dobrze rozkładają naprężenia wywoływane przez napór gleby na ścianki. Uważa się je przez to za o wiele wytrzymalsze. Drugi rodzaj to zbiorniki prostokątne. Nie mogą one jednak być podzielone wewnątrz, gdyż ich ścianki mają tendencję do zapadania się. Dlatego, jeśli chce się je zastosować na działce, z której ścieki będą odprowadzane w zwiększonej ilości, należy wkopać ich kilka w rzędzie. 

Szamba wielokomorowe to rozwiązanie sprawdzające się w przypadku działek, z których ścieki odprowadzane są w zwiększonej ilości. Mogą one przyjąć formę dzielonych wewnątrz okręgów lub owali, jak również wkopanych w ziemię kilku zbiorników prostokątnych. Za wytrzymalsze uważane są te pierwsze. Przy każdym z rozwiązań pamiętać trzeba o tym, że szamba muszą być bezpieczne dla środowiska i zapobiegać wydostaniu się ścieków na zewnątrz.