Siłomierz i jego zastosowanie

 

Siłomierz jest przyrządem do pomiaru siły. Siłomierz posiada swoją drugą nazwę – dynamometr. Dynamometry są urządzeniami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach życia od przemysłu po medycynę. Istotą działania dynamometru jest badanie siły z jaką działa dany bodziec. Siłomierz zna każdy z nas, nawet jeżeli nie wie że miał z nim do czynienia.

Dynamometry w życiu codziennym

siłomierzeDynamometry spotykamy niemal w każdej dziedzinie życia gospodarczego. Czasami nawet nie mamy pojęcia, że pracujemy na prostym siłomierzu. Przykładem siłomierza jest mała waga kuchenna wyposażona w sprężynę. Taka mała waga jest używana do odważania mąki, cukru, przypraw oraz innych produktów sypkich. Budowa takiej wagi jest zbliżona do budowy siłomierza. Waga jest wyposażona w sprężynę na którą oddziałujemy siłą nakładanego na talerz wagi produktu. Wynik jaki uzyskujemy jest wagą podaną w gramach. Inny rodzaj siłomierza jest używany w medycynie, głównie w stomatologii. Stomatolodzy używają siłomierzy do badania siły nacisku na miazgę zębową. Jest to badanie potrzebne do stwierdzenia jakie wypełnienie jest potrzebne aby wyleczyć ząb. Dwa wyżej wymienione przykłady pokazują, że siłomierze są to powszechnie używane przedmioty z którymi każdy z nas miał do czynienia. Inny rodzaj dynamometrów tak zwane siłomierze przemysłowe są stosowane w przemyśle i transporcie. Są to zazwyczaj większe dynamometry cyfrowe nazywane także siłomierzami użytkowymi.

Dynamometry cyfrowe są używane bardzo często w transporcie. Przykładem zastosowania siłomierza w transporcie jest badanie siły ciągu ciągnika siodłowego do określania wartości skrajnej. Takie badania są wykonywane w firmach transportowych przez instytucje kontrolne. Do takich badań używa się cyfrowych siłomierzy z legalizacją Głównego Urzędu Miar.