Szalunki zabezpieczające ulice i budynki w pobliżu wykopu

 

Szalunki do zabezpieczania wykopów spełniają wiele różnych funkcji. Oczywiście najważniejszą z nich jest zapewniania bezpieczeństwa pracownikom, którzy znajdują się w obrębie wykopu. Jednak szalunki mają też za zadanie zapewniać bezpieczeństwo w sąsiedztwie samego wykopu.

Łatwe łączenie rozporów z przedłużkami

grodziceSystemy obudowy szalunkowej mają zapewniać stabilność gruntu po to, by w ten sposób zabezpieczać też sąsiednie budynki i obciążone ruchem ulice, tory. Jest to szczególnie ważne w przypadku prac w centralach miejskich. Nie można doprowadzić do osunięcia się takiego wykopu, bo to zagrażałoby nie tylko życiu wielu osób, ale też mogłoby spowodować zniszczenia budynków, ulic, torów. Każdy system obudowy musi być solidnie zbudowany. Tylko wtedy jest on w stanie przenosić tak duże obciążenie. Wykorzystuje się tutaj grodzice wykonane z różnych materiałów – najczęściej metalu lub drewna. Grodzice projektuje się z dużymi marginesami bezpieczeństwa. Dzięki temu każdy pracodawca jest w stanie wybrać odpowiednie szalunki do konkretnego rodzaju prac. Dobre szalunki muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością na obciążenia. Należy wybierać grodzice o bardzo dobrych współczynnikach bezpieczeństwa. Jeśli wykopy mają głębokość od 1.25 do 1.75 m, to tutaj szalowanie nie jest konieczne. Wszystkie większe wykopy muszą być szalowane! Aby zapewnić stabilność gruntu, można umieszczać szalunki metodą dostosowywania i umieszczania. Wykop może zostać zabezpieczony boksem, który później można swobodnie przenosić w inne miejsce, przesuwać.

Sprawdza się to przede wszystkim w przypadku wykopów liniowych. Rozpory można w łatwy sposób łączyć z przedłużkami. Dzięki temu wcale nie trzeba korzystać z żadnych połączeń śrubowych. Przed wyborem szalunków należy ustalić dokładnie, jakie będzie parcie gruntu.