Terapie dla dzieci chorych

Dzieci, które mają problem z akceptacją wśród rówieśników powinny być poddane szybkiej i skutecznej terapii. Trening umiejętności społecznych jest adresowany dla dzieci, które mają autyzm i nie potrafią samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zajęcia prowadzone w grupie około 6-8 osób przynoszą najlepsze efekty.

Co to jest TUS?

trening umiejętności społecznych tusNajbardziej powszechną i najczęściej stosowaną metodą wspierającą rozwój dzieci to metoda TUS. Jest to to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają różnego rodzaju trudności społecznych. Trening umiejętności społecznych tus uczy sposobów panowania nad własnym zachowaniem. Jest to jedna z najczęściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, wykazującą zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera itp.). Może być również kierowana dla dzieci bez orzeczenia o powyższej chorobie lecz mających trudności w funkcjonowaniu w grupie na przykład przedszkolnej lub szkolnej. Zajęcia prowadzone są również jako metoda rehabilitacji po chorobie psychicznej. Z uwagi na elastyczność terapii TUS, nie ma ograniczeń co do wieku uczestników. Im mniejsza grupa uczestników tym lepszy kontakt i nawiązanie nowych znajomości. Dzieci podczas terapii uczą się odpowiedniego zachowania wobec innych uczestników zajęć.

Najlepsze terapie to takie, które w małym czasie przynoszą zamierzony efekt. Terapia TUS jest skierowana do osób z zaburzeniami rozwoju. Do osób, które nie odnajdują się w społeczeństwie. Dzieci poznają techniki komunikacji werbalnej i nie werbalnej. Potrafią sobie radzić sobie swoimi emocjami oraz odpowiednio reagować na emocje innych osób. Uczy się reagować na sytuacje, które mogą go zaskoczyć w życiu społecznym. Warto odbyć cały kurs bo każde zajęcia są bardzo wartościowe i przydatne.