Zdalna obsługa farm

Odnawialne źródła energii są nam dziś bardzo potrzebne, ponieważ nasza Planeta jest coraz bardziej zdewastowana przez szkodliwą działalność człowieka. Pozyskiwanie energii ze słońca lub wiatru, jest najlepszym, możliwym rozwiązaniem.

Jakie zadania pełni obsługa farmy fotowoltaicznej?

obsługa farm słonecznychOsoby prowadzące przedsiębiorstwo fotowoltaiczne, z pewnością posiadają kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset paneli solarnych, które tworzą kompleksową farmę słoneczną. Zarządzanie takim przedsięwzięciem nie jest proste, szczególnie jeżeli nie posiada się doświadczonych ludzi, którzy znają się na tego typu instalacjach. Sprawnie działającą fotowoltaika wymaga przemyślanego zarządzania, sprawnego serwisu i właściwego raportowania. Mając kilka paneli solarnych, można samodzielnie rejestrować ich pracę i na bieżąco wykrywać ewentualne usterki. Jednak przy farmie mierzącej kilkadziesiąt arów lub nawet hektarów, jest to niemożliwe. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony coraz większej ilości farm fotowoltaicznych, powstały firmy specjalizujące się w zarządzaniu nimi. Obsługa farm słonecznych ma na celu zapewnienie ciągłości pracy, sprawności poszczególnych elementów, szybkim wykrywaniu i usuwaniu ewentualnych awarii, a także sprawnym analizowaniu i raportowaniu pracy całej farmy solarnej. Cała działalność kontrolna przede wszystkim opiera się na zdalnym monitorowaniu pracy, która najczęściej obwywa się przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Awaria na farmie oznacza duże straty, gdyż nie jest generowany prąd.

Obecnie na rynku działa nawet kilkadziesiąt takich firm, które ściśle współpracują z farmami fotowoltaicznymi, gdyż zapewniają im maksymalna efektywność. Taka współpraca przynosi obustronne korzyści, szczególnie jeżeli przebiega bez zakłóceń.